Milloin Työntekijöitä Verotetaan Suomessa? 

Milloin Työntekijöitä Verotetaan Suomessa? 

Yleisesti sanottuna yksilön katsotaan olevan Suomen kansalainen tuloveron näkökulmasta, jos:  

  • Hänellä on pysyvä yksityinen koti tai asuinpaikka Suomessa.
  • Hän asuu fyysisesti ja jatkuvasti Suomessa yli 6 kuukautta putkeen. 

Lisäksi Suomen kansalaiset, jotka ovat muuttaneet ulkomaille, lasketaan Suomen kansalaisiksi tuloveron kannalta kolme vuotta heidän maastamuuttamisvuotensa lopusta alkaen. Poikkeuksena tilanteet, joissa henkilö voi todistaa, että hänellä ei ole huomattavia siteitä Suomeen kyseisen verotuskauden aikana. 

Verotuksen alaiset Suomessa asuvat henkilöt verotetaan kansainvälisistä tuloistaan Suomessa. Ei Suomessa asuvat henkilöt ovat velvollisia Suomesta tulevien tulojen verotukseen (tuloverotuksen laki (1535/1992)). Paitsi jos Suomen ja työntekijän asuinpaikan välillä on tilanteeseen sopiva verotussopimus, jolloin Suomi ei voi verottaa henkilön tuloja. 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *