Mitä ovat tärkeimmät lait työsuhteisiin liittyen? 

Mitä ovat tärkeimmät lait työsuhteisiin liittyen? 

Tärkeimmät lait, joilla on tekemistä työsuhteiden kanssa Suomessa, ovat: 

  • Työsopimuslaki (55/2001) (ECA 2001).
  • Yhteistoimintalaki (1333/2021).
  • Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (335/2007).
  • Työaikalaki (872/2019, as amended).
  • Vuosilomalaki (162/2005).
  • Työsuojelulaki (738/2002).
  • Tietosuojalaki työelämässä (759/2004).
  • Tasa-arvolaki (609/1986).
  • Syrjinnän estävä lauseke (1325/2014).

Työsuhteiden sääntöjä säätelevät useat kollektiiviset työehtosopimusten määräykset. Yleensä useat eri työehtosopimukset saattavat sopia tilanteeseen ja työnantajan tulee seurata sääntöjä, vaikka hän ei olisi jäsen missään työnantajaliitossa.   

Tärkein käytettävä lainsäädäntö työsuhteissa määritetään kansainvälisen sovellettavan lain valinnan mukaan. Säädös (EC) 593/2008 sopimusehdoista (Rooma I -asetus) on voimassa työsopimuksissa, jotka on tehty 17. joulukuuta 2009 jälkeen. Rooma-asetus sopimusvelvoitteisille sovellettavasta laista 80/934/EEC (Rooma-asetus) koskee työsopimuksia, jotka on tehty ennen 17. Joulukuuta 2009. Rooma 1 -asetuksen ja Rooma-asetuksen mukaan osapuolet työsopimuksessa saavat valita lain, joka ohjaa heidän työsuhdettaan. Mutta tämä valinta ei voi ohittaa muuten sovellettavia työnsäädännön lakeja, jotka tarjoavat parempaa suojaa työntekijälle. Jos osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen käytettävästä laista aloituskohtana, koskevat työsuhdetta lähimpänä olevat lait. 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *